ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

Για να δείτε τη βιβλιογραφία των ΠΦΒ 1983-2004 πατήστε εδώ


Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα των ΠΦΒ,
στείλτε μας e-mail στο
books@kratsis.gr διαφορετικά επικοινωνήστε
στα τηλέφωνα 210 9817047 ή fax 210 9848594.
 

Εκδόσεις 2008

45 €  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 • Κληρονομιές, Δωρεές, Γον. Παροχές - ν. 2961/2001  
 • Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) - ν. 3634/2008
 • ΦΠΑ Ακινήτων, Φ.Α.Υ., Τ.Σ.Α. - ν. 3427/2005
 • Μεταβίβαση Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) - α.ν. 1521/1951
 • Συναφείς Φορολογικοί Νόμοι:
    -  Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - ν. 1078/1980
     -  Συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως - ν. 1665/1986
     -  Ειδικός φόρος επί ακινήτων εταιρειών - ν. 3091/2002
 •  

  15 €  

  AGENDA 2008

  1. Φορολογία εισοδήματος
  2. Θέματα Φορολογικού Ελέγχου
  3. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
  4. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
  5. Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
  6. Φορολογία κεφαλαίου
     Ι. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών
           Α. Υπολογισμός φόρου κληρονομιών
           Β. Υπολογισμός φόρου δωρεών
           Γ.  Υπολογισμός φόρου γονικών παροχών
           Δ.  Διάφορα
           Ε.  Καταβολή φόρου κληρονομιών
         ΣΤ. Καταβολή φόρου δωρεών, γονικών παροχών και προικών
           Ζ. Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας ολόκληρης
  επίχείρησης
           Η. Φορολογηση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο
     ΙΙ. Φορολογία ακίνητης περιουσίας
     ΙΙΙ. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
  7. Πρόσφατοι φορολογικοί νόμοι
  8. Χρήσιμα τηλεφώνα και διευθύνσεις
  9. Ημερολόγιο - Εορτολόγιο 2008

  Εκδόσεις 2007

  42 €  

  ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Κωδικοποίηση  ν.2190/20 περί ΑΕ & ν.3190/55
     περί ΕΠΕ μετά το ν.3604/8.8.2007

 • Διατάξεις των ν.2190/20 & ν.3190/55 που
    τροποποιήθηκαν με πίνακες και υποδείγματα
 • ΑΕ & ΕΠΕ στη φορολογία εισοδήματος
 • ΑΕ & ΕΠΕ στον ΚΒΣ (π.δ.186/92)
 • Υπηρεσίες που ασκούν έλεγχο στις Α.Ε.
 • Κίνητρα μετατροπής ή συγχώνευσης σε Α.Ε.
    (ν.1297/72, 2166/93 κ.λπ.)/
 •  

   

  52 €  

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2007
  (ενημερωμένη με την ΠΟΛ. 1052/2007
  ερμηνευτική του ν.3522/2006)
   

  • Πλήρης κωδικοποίηση βασικού ν. 2238/1994
  • Κωδικοποίηση ν. 2523/1997 (ποινολόγιο)
  • Συναφείς διατάξεις νόμων και αποφάσεων
  • Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών
  • Έντυπα & δικαιολογητικά για τη δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών/νομικών προσώπων

   

  40 €  

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2007
   (ενημερωμένη με την ΠΟΛ. 1052/2007
  ερμηνευτική του ν.3522/2006)
   

  • Πλήρης κωδικοποίηση βασικού π.δ. 186/1992
  • Κωδικοποίηση ν. 2523/1997 (ποινολόγιο)
  • Κωδικοποίηση ν.1809/1988 (φορολ.μηχανισμοί)
  • Συναφείς διατάξεις νόμων και αποφάσεων
  • Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών
  • Ειδικές αυτοτελείς φορολογικές μελέτες:
   - Διαδικασίες κατά την υποβολή δηλώσεων    έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.
   - Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορίες βιβλίων
   - Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία κατά κατηγορίες.
    

   

  15 €  

               AGENDA2007

  1. Φορολογία εισοδήματος
  2. Φόρος προστιθέμενης αξίας
  3. Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
  4. Φορολογία κεφαλαίου
     Α. Φορολογία κληρονομιών
     Β. Γονική παροχή
     Γ.Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
     Δ. Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας
  5. Φορολογία αυτοκινήτων
  6. Αναπτυξιακός νόμος ν.3299/2004
  7. Χρήσιμα τηλεφώνα και διευθύνσεις
  8. Ημερολόγιο - Εορτολόγιο 2007

  5 € 

  ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
     ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

  ΠΙΝΑΚΕΣ
  ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
  ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
  (κατ’ επάγγελμα)

  • Ακαθαρίστων εσόδων και αγορών
   εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων
  • Ελευθέρων επαγγελμάτων και αρχιτεκτόνων μηχανικών
  • Γεωργικών και τεχνικών επιχειρήσεων

  Με αλφαβητικό ευρετήριο και επεξηγήσεις ως προς
   την εφαρμογή τους.
   

  Εκδόσεις 2006

  30 €  

  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2006
  όπως διαμορφώθηκε μετά και το ν. 3453/2006
  (ΦΕΚ 74Α/07.04.2006)

  -  Πλήρης κωδικοποίηση βασικού ν. 2859/2000

  -  Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις ν. 2523/1997

  -  Συναφείς διατάξεις νόμων και αποφάσεων

  -  Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών
  - ΦΠΑ στα ακίνητα με το ν. 3427/2005

  Προσεχώς υπό έκδοση

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2008