ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2008

ΤΙΜΗ: 50 €

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ι.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΠΡΟΙΚΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ
1.
  Ανθολόγιο κυριοτέρων διατάξεων με παραδείγματα και εύχρηστους
       αναλυτικούς πίνακες υπολογισμού του φόρου
2.   Συνοπτική καταχώρηση των τροποποιήσεων
που έγιναν στη
     Φορολογία Κληρονομιών κλπ. με το ν.3091/24.12.2002 (άρθρα 10 - 12)
3.   Ερμηνευτική εγκύκλιος 1021578/ΠΟΛ.1039/4.3.2003 Υπ. Οικ.
4.   Προσδιορισμός κατώτατης αξίας μεριδίου επιχειρήσεων και μετοχών
     μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο σε δωρεά ή γονική παροχή
5.   Κωδικοποιημένο κείμενο ν.2961/2001 μετά και το ν.3091/2002

ΙΙ.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1.  
Ανθολόγιο κυριοτέρων διατάξεων με ερμηνευτικές σημειώσεις
       και αναλυτικούς πίνακες υπολογισμού του φόρου
2.   Απαλλαγές από το Φ.Μ.Α.
     α) Απαλλαγή για αγορά πρώτης κατοικίας
           Κωδικοποιημένο κείμενο ν.1078/1980 με συναφείς διατάξεις
       και την ερμηνευτική εγκύκλιο 1021578/ΠΟΛ.1039/4.3.2003 Υπ. Οικ.
     β) Απαλλαγές γεωργών
3.   Φ.Μ.Α. σε μετατροπή ή συγχώνευση και μετασχηματισμό επιχειρήσεων
       με βάση τα άρθρα 1 - 5 του ν.2166/1993 και ν.δ.1297/1972
4.   Αυτοτελής φορολογία μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου ή επιχείρησης και
       μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο από επαχθή αιτία
5.   Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
     α) Κωδικοποιημένο κείμενο ν.1665/1986 όπως
           διαμορφώθηκε μετά και το ν.3091/2002
     β) Ερμηνευτική εγκύκλιος 1021578/ΠΟΛ.1039/4.3.2003 Υπ. Οικ.
6. Ειδικός φόρος 3% επί ακινήτων εταιριών
   α) Άρθρα 15 - 18 ν.3091/2002
     β) Ερμηνευτική εγκύκλιος 1021764/ΠΟΛ.1041/5.3.2003 Υπ. Οικ.
           και τρόπος εφαρμογής του φόρου με την
           1021579/ΠΟΛ.1040/5.3.2003 απόφαση Υπ. Οικ.
7.   Κωδικοποιημένο κείμενο α.ν.1521/1950 μετά και το ν.3091/2002

ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
1.  
Ανθολόγιο κυριοτέρων διατάξεων με παραδείγματα
       και αναλυτικούς πίνακες υπολογισμού του φόρου
2.   Κωδικοποίηση άρθρων 21 - 35 ν.2459/1997 μετά και το ν.3091/2002

IV. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ