ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ AGENDA 2007

ΤΙΜΗ: 15 €, ΔΩΡΕΑΝ με οποιαδήποτε έκδοση των Π.Φ.Β.

 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Η φορολογική Agenda 2007 χωρίζεται σε τρία μέρη:

Το πρώτο μέρος  (σελ. 10) περιλαμβάνει έξι ενότητες θεμάτων:

   Ι)  Φορολογία εισοδήματος (ΚΦΕ)

  II)  Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

III)  Κώδικας βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ)

IV)  Φορολογία κεφαλαίου (Κληρονομιές,δωρεές, ΦΜΑ, ΦΜΑΠ)

  V)  Φορολογία αυτοκινήτων (Αυτοκίνητα)

VI)   Ο Αναπτυξιακός ν.3299/2004 όπως ισχύει σήμερα

Όλα τα αντικείμενα είναι ενημερωμένα και με τον πρόσφατο Ν.3522/2006.

Το δεύτερο μέρος (σελ.315) περιλαμβάνει χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις για τον φορολογούμενο αλλά και κάθε πολίτη, όπως: Υπουργείου Οικονομικών, Ελεγκτικών Κέντρων, ΥΠΕΕ., ΔΟΥ, Επιμελητηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών ενώ στο τέλος υπάρχει “Ημερολόγιο – Εορτολόγιο 2007”.