ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ AGENDA 2008

ΤΙΜΗ: 15 €, ΔΩΡΕΑΝ με οποιαδήποτε έκδοση των Π.Φ.Β.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Η φορολογική Agenda 2008 χωρίζεται σε δύο μέρη:
 
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει έξι ενότητες θεμάτων:

Ι) Φορολογία εισοδήματος (ΚΦΕ)
II) Φορολογικός έλεγχος
III)ΑΕ και ΕΠΕ
IV)Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
V)Κώδικας βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ)
VΙ) Φορολογία κεφαλαίου (Κληρονομιές,δωρεές, ΦΑΠ, ΦΜΑ)

Όλα τα αντικείμενα είναι ενημερωμένα και με τους πρόσφατους νόμους.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις για τον φορολογούμενο αλλά και κάθε πολίτη, όπως:
Υπουργείου Οικονομικών, Ελεγκτικών Κέντρων, ΥΠΕΕ., ΔΟΥ, Επιμελητηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών ενώ στο τέλος υπάρχει Ημερολόγιο Εορτολόγιο 2008.

Εντός του έτους θα κυκλοφορήσει ο Β τόμος του Χρυσού Φορολογικού Οδηγού 2008 που είναι έργο ζωής και που έχει την πρωτοτυπία να ενημερώνεται με ειδικό τρόπο ώστε να μη χάνεται ποτέ η αξία του.

Ήδη κυκλοφόρησε ο Α΄ τόμος του Χρυσού Φορολογικού Οδηγού με θέμα
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ