ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΦΒ

Για Γενικές Πληροφορίες για τα Σεμινάρια πατήστε εδώ

ΕΙΔIKΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Τρίτή, 15 Απριλίου 2008
                        
Για συμβολαιογράφους που θέλουν να ενημερωθούν
εδώ