ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΙΜΗ: 40 €


ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   2007
Πρόκειται για ένα τόμο 530 σελίδων σε πρακτικό σχήμα
ενημερωμένο και με το νέο ν.3522/2006 αλλά και την ειδική ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1024/15.2.2007  του Υπ. Οικονομικών για το νέο νόμο.

 
Είναι η πιο έγκυρη και ολοκληρωμένη έκδοση για τον Κ.Β.Σ., σε πολύ οικονομική τιμή. Στο  βιβλίο υπάρχουν κωδικοποιημένοι αφενός το βασικό π.δ. 186/92 και αφετέρου ο ν.2523/97 για το Ποινολόγιο και ο ν.1809/1988 για τους Μηχανισμούς, επίσης άλλες συναφείς διατάξεις νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όλες οι αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Υπ. Οικονομικών σχετικά με τον Κ.Β.Σ. μέχρι σήμερα, καθώς και πολύ πρακτικές φορολογικές μελέτες με πίνακες και παραδείγματα που θα είναι χρήσιμες όλη τη χρονιά.     

 

Τιμή έκδοσης: 40 ευρώ (περιλ. ΦΠΑ 4,5%)
 Δωρεάν μαζί με το βιβλίο όπως κάθε χρόνο και η ενισχυμένη φέτος “φορολογική agenda 2007” με 350 σελίδες, με θέματα από όλα σχεδόν τα φορολογικά αντικείμενα, ενώεμπεριέχεται και ο αναπτυξιακός ν.3299/2004 όπως ισχύει σήμερα.


πληροφορίες – παραγγελίες
Τηλ. 210 - 9817047 • 9848594
e-mail:
pfv@kratsis.gr