ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2007

ΤΙΜΗ: 52 €


Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α    Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ   2007
Πρόκειται για ένα τόμο 710 σελίδων σε πρακτικό σχήμα ενημερωμένο και με την ειδική ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1052/2007.

Είναι η πιο έγκυρη, ολοκληρωμένη έκδοση στη ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, σε πολύ οικονομική τιμή. Στο  βιβλίο υπάρχουν κωδικοποιημένος αφενός ο βασικός ν. 2238/1994 για το Εισόδημα και αφετέρου ο ν.2523/97 για το Ποινολόγιο, επίσης άλλες συναφείς διατάξεις νόμων, όλες οι αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Υπ. Οικονομικών σχετικά με το Εισόδημα μέχρι σήμερα, καθώς και μια πολύ πρακτική φορολογική μελέτη για τα δικαιολογητικά που αφορούν τη δήλωση του φόρου Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων με πίνακες και παραδείγματα που θα είναι χρήσιμη όλη τη χρονιά.            

Τιμή έκδοσης: 52 ευρώ (περιλ. ΦΠΑ 4,5%)
και Δωρεάν
μαζί με το βιβλίο μια ειδική agenda με τους Μ.Σ.Κ.Κ. όπως ισχύουν σήμερα!

πληροφορίες – παραγγελίες
Τηλ. 210 - 9817047 • 9848594
e-mail:
pfv@kratsis.gr