ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΤΙΜΗ: 5 €, ΔΩΡΕΑΝ με οποιαδήποτε έκδοση των Π.Φ.Β.

Ευρετήριο περιεχομένων

I.      
Γενικά περί Μ.Σ.Κ.Κ. (πως εφαρμόζονται)               

II.      α) Μέσος όρος Μ.Σ.Κ.Κ. μέχρι 31.12.2004

           β) Μέσος όρος Μ.Σ.Κ.Κ. από 1.1.2005

III.     Αλφαβητικό ευρετήριο επαγγελμάτων        

IV.      Πίνακες Μ.Σ.Κ.Κ. που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα

V.      Πίνακες Μ.Σ.Κ.Κ. που εφαρμόζονται στις αγορές            

VI.      Μ.Σ.Κ.Κ. γεωργικών επιχειρήσεων

VII.    Μ.Σ.Κ.Κ. ελεύθερων επαγγελματιών

VIII.   Μ.Σ.Κ.Κ. αμοιβών αρχιτεκτόνων-μηχανικών   

IX.     Μ.Σ.Κ.Κ. τεχνικών επιχειρήσεων