ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

           ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
        
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

                           Ένας τόμος, 576 σελίδες   -  Τιμή: 42,00 €
          
Ενημερωμένος με το ν.3604/2007 και τις ερμηνευτικές αυτού

Κωδικοποίηση Ν. 2190/1920, Ν. 3190/1955  μετά τον ν. 3604/8.8.2007
Διαδικασία Ίδρυσης - Καταστατικό Α.Ε. (επωνυμία,  Σκοπός, Έδρα,  Διάρκεια)

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου, Είδος μετοχών, ονομαστική αξία
Πίνακας Α.Ε. με μετοχές υποχρεωτικά ονομαστικές Μεταβίβασημετοχών  

Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικές Συνελεύσεις,Ισολογισμός & διάθεση κερδών                  

           Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στη Φορολογία Εισοδήματος
Υπολογισμός δαπανών όταν υπάρχουν απαλλασσόμενα έσοδα (άρθρο 31)
Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις (άρθρα 39 & 105)     
Υπολογισμός αφορολογήτων στα διανεμόμενα κέρδη (άρθρο 99 παρ.1)
Διανομή μετοχών στο προσωπικό (άρθρο 99 παρ. 2)  
Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος Ν.Π.(άρθρο 105)
Πως υπολογίζεται ο φόρος στις ΑΕ και λοιπά κερδοσκοπικά Ν.Π.    
Διάθεση κερδών ανωνύμων εταιρειών Ν.2190/20 
Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης μετοχών Α.Ε.       
Άτυπης δωρεάς σε μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων(άρθρο 34 ν.δ. 118/1973)
Υπολογισμός φόρου στις ΕΠΕ και ωφέλειας από μεταβίβαση μεριδίου ΕΠΕ      

           A.E. &  Ε.Π.Ε. στον Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)
Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία - Ειδικά βιβλία και στοιχεία   
Βιβλίο Μητρώου περιουσιακών στοιχείων - Ποιες Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
εφαρμόζουν   Ε.Γ.Λ.Σ. και ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς ελεγκτές                                                                                   

           Α.Ε. των οποιων οι μετοχες ειναι υποχρεωτικα ονομαστικες

           Υπηρεσιες που ασκουν ελεγχο στις Α.Ε.
Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ., Δ.Ε.Κ. και αρμοδιότητες με την 108568/12.9.2007 Α Υ Ο
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών

           Κινητρα μετατροπης ή συγχωνευσης σε Α.Ε.
Ν.Δ. 1297/1972 - Ν. 2166/1993 - Ν. 2515/1997 - Ν.2578/1998
Ν. 2992/2002
- Ν. 3220/2004  - Ν. 3296/2004 - Ν. 3299/2004

Μαζί με  την έκδοση “Α.Ε. & Ε.Π.Ε.” δώρο οι “Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού
Κέρδους ” σε ειδική έκδοση 130 σελίδων!

πληροφορίες – παραγγελίες
Τηλ/fax: 210 - 9817047 • 9848594
www.kratsis.gr • e-mail: pfv@kratsis.gr