ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

Τα Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα (ΠΦΒ) Αγαπητού Σ. Κράτση βρίσκονται στο χώρο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης των φορολογικών από το 1989 δημιουργώντας την πρώτη Τράπεζα Φορολογικών πληροφοριών με on-line ενημέρωση μέσω modem. Εν συνεχεία συνεργάστηκαν με το ηλεκτρονικό δίκτυο ενημέρωσης K-TEL καθώς και την εταιρία SINGULAR AE δημιουργώντας το ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ένα CD ROM με όλη τη φορολογική νομοθεσία σε όλες της τις μορφές με διαρκή ενημέρωση και απεριόριστες δυνατότητες ανεύρεσης οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Παράλληλα, τα ΠΦΒ προσφέρουν την εμπειρία και την πρακτικότητα των φορολογικών τους εκδόσεων και σε ηλεκτρονικό τρόπο με τη μορφή δισκέτας. Ολες οι κωδικοποιήσεις που υπάρχουν σε έντυπη μορφή (Φορολογία Εισοδήματος, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Φορολογία Προστιθέμενης Αξίας) παρουσιάζονται ηλεκτρονικά με ένα πολύ πρωτότυπο και πρακτικό τρόπο, με δυνατότητα διαφορετικών τρόπων εύρεσης του ζητουμένου (ισχύοντος νόμου, προϊσχύοντος, αποφάσεων και εγκυκλίων του Υπ. Οικονομικών, αλφαβητικών ευρετηρίων, λέξεων-κλειδιών κλπ.).

Η μορφή αυτή του software των ΠΦΒ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο - σημαντικό βοήθημα σε όποιον έχει προσαρμόσει τις ανάγκες των πελατών του αλλά και τις δικές του σ' αυτόν τον τρόπο εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε e-mail στο
pfv@kratsis.gr