ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

Τα Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα (ΠΦΒ) Αγαπητού Σ. Κράτση ξεκίνησαν το 1983 ως ένας οργανισμός εκδόσεων φορολογικών βιβλίων και εντύπων. Τα ΠΦΒ έχουν πλέον επεκταθεί και σε ηλεκτρονικές e-εκδόσεις, διοργανώσεις σεμιναρίων, παροχή φορολογικών υπηρεσιών κ.λπ. και απευθύνεται σ' ένα δυναμικό κοινό 6.000 συνδρομητών που συνεχώς αυξάνεται.
Τα θέματα που θα δείτε στην ιστοσελίδα μας αφορούν κυρίως τις δραστηριότητες των ΠΦΒ τον τελευταίο χρόνο. Ειδικά για τους επισκέπτες του kratsis.gr υπάρχουν οι τελευταίες φορολογικές
ειδήσεις καθώς και ειδικές επίκαιρες μελέτες για άμεση λύση σημαντικών φορολογικών θεμάτων, ενώ αργότερα θα προστεθεί και ο διάλογος (Chat).
Η επί 40 και πλέον χρόνια παρουσία του συγγραφέα και εκδότη Αγαπητού Σ. Κράτση στο χώρο, φανερώνει πάνω απ' όλα πείρα και αξιοπιστία.
Αν αξίες σαν κι αυτές σας βρίσκουν σύμφωνους, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Η γραμμή επικοινωνίας είναι πάντοτε ανοικτή. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε e-mail στο
pfv@kratsis.gr

 ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Για συμβολαιογράφους που θέλουν να ενημερωθούν
Τρίτη  15  Απριλίου  2008 
 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Σεμινάρια

Εκδόσεις 2008

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 • Κληρονομιές, Δωρεές, Γον. Παροχές - ν. 2961/2001  
 • Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) - ν. 3634/2008
 • ΦΠΑ Ακινήτων, Φ.Α.Υ., Τ.Σ.Α. - ν. 3427/2005
 • Μεταβίβαση Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) - α.ν. 1521/1951
 • Συναφείς Φορολογικοί Νόμοι:
    -  Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - ν. 1078/1980
     -  Συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως - ν. 1665/1986
     -  Ειδικός φόρος επί ακινήτων εταιρειών - ν. 3091/2002
 •  

  AGENDA 2008

  1. Φορολογία εισοδήματος
  2. Θέματα Φορολογικού Ελέγχου
  3. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
  4. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
  5. Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
  6. Φορολογία κεφαλαίου
     Ι. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών
           Α. Υπολογισμός φόρου κληρονομιών
           Β. Υπολογισμός φόρου δωρεών
           Γ.  Υπολογισμός φόρου γονικών παροχών
           Δ.  Διάφορα
           Ε.  Καταβολή φόρου κληρονομιών
         ΣΤ. Καταβολή φόρου δωρεών, γονικών παροχών και προικών
           Ζ. Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας ολόκληρης
  επίχείρησης
           Η. Φορολογηση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο
     ΙΙ. Φορολογία ακίνητης περιουσίας
     ΙΙΙ. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
  7. Πρόσφατοι φορολογικοί νόμοι
  8. Χρήσιμα τηλεφώνα και διευθύνσεις
  9. Ημερολόγιο - Εορτολόγιο 2008

  Εκδόσεις 2007

   

  ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Κωδικοποίηση  ν.2190/20 περί ΑΕ & ν.3190/55
     περί ΕΠΕ μετά το ν.3604/8.8.2007

 • Διατάξεις των ν.2190/20 & ν.3190/55 που
    τροποποιήθηκαν με πίνακες και υποδείγματα
 • ΑΕ & ΕΠΕ στη φορολογία εισοδήματος
 • ΑΕ & ΕΠΕ στον ΚΒΣ (π.δ.186/92)
 • Υπηρεσίες που ασκούν έλεγχο στις Α.Ε.
 • Κίνητρα μετατροπής ή συγχώνευσης σε Α.Ε.
    (ν.1297/72, 2166/93 κ.λπ.)/
 •  

   

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2007
  (ενημερωμένη με την ΠΟΛ. 1052/2007
  ερμηνευτική του ν.3522/2006)
   

  • Πλήρης κωδικοποίηση βασικού ν. 2238/1994
  • Κωδικοποίηση ν. 2523/1997 (ποινολόγιο)
  • Συναφείς διατάξεις νόμων και αποφάσεων
  • Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών
  • Έντυπα & δικαιολογητικά για τη δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών/νομικών προσώπων

   

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2007
   (ενημερωμένη με την ΠΟΛ. 1052/2007
  ερμηνευτική του ν.3522/2006)
   

  • Πλήρης κωδικοποίηση βασικού π.δ. 186/1992
  • Κωδικοποίηση ν. 2523/1997 (ποινολόγιο)
  • Κωδικοποίηση ν.1809/1988 (φορολ.μηχανισμοί)
  • Συναφείς διατάξεις νόμων και αποφάσεων
  • Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών
  • Ειδικές αυτοτελείς φορολογικές μελέτες:
   - Διαδικασίες κατά την υποβολή δηλώσεων    έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.
   - Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορίες βιβλίων
   - Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία κατά κατηγορίες.
    

   

               AGENDA2007

  1. Φορολογία εισοδήματος
  2. Φόρος προστιθέμενης αξίας
  3. Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
  4. Φορολογία κεφαλαίου
     Α. Φορολογία κληρονομιών
     Β. Γονική παροχή
     Γ.Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
     Δ. Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας
  5. Φορολογία αυτοκινήτων
  6. Αναπτυξιακός νόμος ν.3299/2004
  7. Χρήσιμα τηλεφώνα και διευθύνσεις
  8. Ημερολόγιο - Εορτολόγιο 2007

  ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
     ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

  ΠΙΝΑΚΕΣ
  ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
  ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
  (κατ’ επάγγελμα)

  • Ακαθαρίστων εσόδων και αγορών
   εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων
  • Ελευθέρων επαγγελμάτων και αρχιτεκτόνων μηχανικών
  • Γεωργικών και τεχνικών επιχειρήσεων

  Με αλφαβητικό ευρετήριο και επεξηγήσεις ως προς
   την εφαρμογή τους.
   

  Εκδόσεις 2006

  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2006
  όπως διαμορφώθηκε μετά και το ν. 3453/2006
  (ΦΕΚ 74Α/07.04.2006)

  -  Πλήρης κωδικοποίηση βασικού ν. 2859/2000

  -  Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις ν. 2523/1997

  -  Συναφείς διατάξεις νόμων και αποφάσεων

  -  Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών
  - ΦΠΑ στα ακίνητα με το ν. 3427/2005

  Προσεχώς υπό έκδοση

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2008