ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

Ε Ι Δ I K Ο    Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο 
    Για συμβολαιογράφους που θέλουν να ενημερωθούν

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
  με ΟΛΕΣ τις τροποποιήσεις από την ισχύ του νέου ν.3634/2008
 

Εισηγήτρια: Μαρία - Θηρεσία Λαζανά (δικηγόρος - φορολ.σύμβουλος)
ανάλυση, ερμηνεία, αποφάσεις-εγκύκλιοι, παραδείγματα και υποδείγματα

● Απαλλαγή A’ κατοικίας από  φόρο μεταβίβασης με όριο την επιφάνεια του ακινήτου
● Κατάργηση φόρου γον. παροχής-κληρονομιάς ακινήτων για κληρονόμους Α΄, Β΄ κατ.
● Επιβολή ενιαίου τέλος ακινήτων & κατάργηση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας
● Παραδείγματα υπολογισμού Ε.Τ.ΑΚ. ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας
● Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων - Κυρώσεις
 

* Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και συνυπολογισμός γονικών παροχών
* Απαλλαγή α΄ κατοικίας από Φ.Μ.Α. & ρύθμιση τέλους συναλλαγής ακινήτων (Τ.Σ.Α)
* Αντικείμενο και υποκείμενο του ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.)
* Απαλλαγές, υπολογισμός και βεβαίωση και καταβολή του τέλους, αρμόδια Δ.Ο.Υ.
* Υπόχρεοι σε δήλωση, προθεσμία υποβολής, παραγραφή, ατέλειες, πρόσθετοι φόροι
* Προσδιορισμός αξίας ακινήτων και απαλλαγή κύριας κατοικίας
* Ευθύνες και δικαιώματα τελευταίων κυρίων - επικαρπωτών ακινήτων από σύμβαση   
* Δήλωση στοιχείων ακινήτων  φυσικών και νομικών προσώπων

  Τρίτη  15  Απριλίου 2008 [ώρες 17.00 - 21.00]
   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ACROPOL (Πειραιώς 1- Ομόνοια)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 130 ευρώ  (περιλαμβάνεται καφές)

     Δ Ω Ρ Ε Α Ν ειδικές σημειώσεις εισηγητών και η “Φορολογική Agenda 2008”                                                                 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ      Κ Α Ι      Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ      Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ :

ΤΗΛ: (210) 98.17.047 ● 98.48.594  ● 98.48.702