ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

Αγαπητέ  φίλε,

Έχεις στα χέρια σου το τρίτο τεύχος του ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ που καλύπτει την περίοδο 1.1 - 31.3.2003. Στο παρόν τεύχος αναμορφώσαμε επί το πρακτικότερο τη δομή της ύλης. Συγκεκριμένα το υλικό του περιοδικού έχει ενταχθεί και καταγράφεται σε πέντε ενότητες ως εξής:

1η ενότητα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ της τρέχουσας περιόδου
Στο παρόν τεύχος δημοσιεύουμε τις ΠΟΛ.1053 και 1055 Αποφ. Υπ. Οικ. που αναφέρονται στον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας μεταβιβαζόμενων με κληρονομιά, δωρεά ή πώληση επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

2η ενότητα
ΣΥΛΛΟΓΗ νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων Υπουργείου Οικονομικών
Αφορούν το τρίμηνο 1.1. - 31.3.2003 και εμφανίζονται με δύο τρόπους:
α) με χρονολογική σειρά, β) κατά φορολογικό αντικείμενο (κεφάλαιο).

3η ενότητα
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ επίκαιρων φορολογικών θεμάτων
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται: α) οι σημαντικότερες μεταβολές που ισχύουν από 1.1.2003 στη φορολογία εισοδήματος, ΚΒΣ, ΦΠΑ, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, ΦΜΑ, ΦΜΑΠ. και αυτοκινήτων, και β) Τα έντυπα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

4η ενότητα
ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Για λόγους δεοντολογίας συμπτύξαμε την ΚΡΙΤΙΚΗ με τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που πριν ήταν ξεχωριστές ενότητες. Στο παρόν τεύχος σχολιάζονται θέματα όπως:
α) Το αφορολόγητο ποσό των 300.000 € για επιζώντα σύζυγο και κάθε ανήλικο τέκνο στη φορολογία κληρονομιών.
β) Η ανάγκη διατήρησης για μια ακόμη τριετία τουλάχιστον της οροφής των λογιστικών κερδών στο 150% των εξωλογιστικών.
γ) Μια πιο δίκαιη διαμόρφωση της απόφασης για την ελάχιστη πραγματική αξία εταιρικών μεριδίων και μετοχών.
δ) Η παράταση ισχύος του άρθρου 22 του Ν.1828/89 που αναφέρεται στο ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφού είναι το μοναδικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

5η ενότητα
ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Ξεκινάμε με απομνημονεύματα από τη θητεία μου στην Εφορία σε ευθυμο-γραφικό στυλ.

Στο τέλος ως ένθετο τεύχος παραθέτουμε τις φορολογικές διατάξεις σε νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους κατά χρονολογική σειρά και κατά φορο-λογικό αντικείμενο του δεύτερου εξαμήνου του 2002 ώστε σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διατάξεις του πρώτου εξαμήνου του 2002 που δημοσιεύθη-καν στο πρώτο τεύχος του  Φορολογικού Περιοδικού να έχουμε μια πλήρη εικόνα των φορολογικών μεταβολών και ερμηνειών που έγιναν μέσα στο έτος 2002. Σημειώνουμε ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2002 έγιναν σοβαρές αλλα-γές στον Κ.Β.Σ. (Ν.3052/24.9.2002) και στη φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α. και κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών (Ν.3091/24.12.2002).
Όπως είχαμε αναφέρει και στο πρώτο τεύχος, με την έκδοση του παρόντος πρωτότυπου περιοδικού ολοκληρώνεται ο... κύκλος της φορολογικής ενημέρωσης. Τώρα πλέον η φορολογική γνώση που προσφέρεται από τα Π.Φ.Β. θα είναι έγκαιρη και συνεχής, ενώ παράλληλα θα συμπληρώνονται άμεσα και όλες οι εκδόσεις των Π.Φ.Β. ώστε να είναι πάντα ενημερωμένες και πλήρεις.
Η δομή του περιοδικού, ο τρόπος παράθεσης των φορολογικών διατάξεων, ο σχολιασμός, η κριτική, οι προτάσεις μας για βελτίωση των φορολογικών πραγμάτων, φανερώνουν πρωτοτυπία και έμπνευση στον τομέα των περιοδικών εκδόσεων. Πρωτοτυπία που σε τελευταία ανάλυση βοηθάει τον αναγνώστη να πάρει εύκολα αυτό που θέλει, όπως το θέλει μαζί με μια εύθυμη νότα.

Αγαπητέ φίλε,
Το περιοδικό που έχεις στα χέρια σου δεν είναι "μία από τα ίδια". Δεν ερχόμαστε για να γίνουμε άλλος ένας στους πολλούς στον τομέα της περιοδικής φορολογικής ενημέρωσης. Ερχόμαστε με καινούργιες μεθόδους, με νέες ιδέες και προπαντός με μεράκι να δώσουμε το κάτι άλλο και μαζί μια ανάσα, ένα κάποιο χαμόγελο.
Γι' αυτό πρέπει το περιοδικό μας να στηριχθεί απ’ όλους και να ζήσει.


                                                                                                                   Απρίλιος 2003
                                                                                                          

Αγαπητός Κράτσης