ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

           Ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος

Από τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου, έχει ανοίξει τις «πύλες» της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και είναι διαθέσιμη σε όλους τους φορολογούμενους, η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής (www.eoikonomia.gr επιλογή TAXISnet) των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2004.
Εκτός από το βασικό έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1), υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, στην ίδια διεύθυνση, και των εντύπων Ε2, Ε3 και Ε9 από τις 10 Ιουνίου ως και τις 10 Ιουλίου 2004.
Δυνατότητα χρήσης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν μόνο οι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, ενώ όσοι δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη συγκεκριμένη διεύθυνση (στην υπο-επιλογή «εγγραφή») τουλάχιστον όμως πέντε ημέρες πριν λήξει η προθεσμία υποβολής της δήλωσής τους, προκειμένου να λάβουν τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης.
Μετά την πρόσφατη βελτίωση του συστήματος όσοι έχουν πιστοποιηθεί για την υπηρεσία Φ.Π.Α. πιστοποιήθηκαν αυτόματα και για την υπηρεσία του εισοδήματος. Έτσι, το σύνολο των πιστοποιημένων χρηστών ανέρχεται σε 923.461, ενώ πέρυσι την υπηρεσία εισοδήματος χρησιμοποίησαν 142.203 φορολογούμενοι.
Εφέτος η εν λόγω υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ. έχει ανασχεδιασθεί και έχει νέες δυνατότητες, οι οποίες επεξηγούνται αναλυτικά στις οδηγίες χρήσης και ειδικότερα στην οθόνη «Λίστα Εντύπων» που θα συναντήσει ο χρήστης κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης στην επιλογή «Επεξήγηση Επιλογών».
Όσοι βέβαια αποφασίσουν να στείλουν μέσω του διαδικτύου τη δήλωσή τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωσή της, ενώ πριν την υποβάλλουν θα πρέπει να ελέγξουν επισταμένα τα στοιχεία που έχουν αναγράψει.
Για τη διευκόλυνσή τους μάλιστα κατά τον έλεγχο έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν τη δήλωση, ενώ μετά την υποβολή της δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα αλλαγών.

Επεξήγηση νέων επιλογών

Έντυπο Ε1: Πατώντας αυτό το σύνδεσμο ο φορολογούμενος μεταφέρεται στη φόρμα συμπλήρωσης του Εντύπου Ε1. Όλοι οι πίνακες του εντύπου Ε1 βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένοι στην ίδια φόρμα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να μεταφερθεί απευθείας σε κάποιον πίνακα χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που υπάρχουν στην κορυφή της σελίδας ("Μετακίνηση στον πίνακα:...").

Εκτύπωση Ε1: Πατώντας αυτό το σύνδεσμο εμφανίζεται το Έντυπο Ε1 σε μορφή βελτιστοποιημένη για εκτύπωση. Χρησιμοποιώντας την επιλογή «Print» από το μενού «File» του «Internet Explorer», οι φορολογούμενοι μπορούν να εκτυπώσουν στον προσωπικό τους εκτυπωτή ένα ή περισσότερα αντίγραφα του εντύπου Ε1. Αν και το τελικό αποτέλεσμα της εκτύπωσης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον εκτυπωτή, έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η μορφή του εκτυπωμένου αντιγράφου να αντιστοιχεί σε αυτή του επίσημου εντύπου που διανέμεται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η εκτύπωση του Εντύπου Ε1 μπορεί να γίνει και πριν την οριστική υποβολή του.

Αποθήκευση Ε1 στον Η/Υ: Πατώντας αυτό το σύνδεσμο ανοίγει ένα νέο παράθυρο του «Internet Explorer» το οποίο περιέχει το Έντυπο Ε1 σε μορφή βελτιστοποιημένη για εκτύπωση. Παράλληλα, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο επιτρέπει στον υπόχρεο να αποθηκεύσει το έντυπο στον υπολογιστή του σε μορφή σελίδας htm. Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύεται ένα αντίγραφο της δήλωσης στον υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση αντιγράφων χωρίς να χρειάζεται σύνδεση στο Taxisnet.

Συμπλήρωση ειδικού δελτίου

Η αποθήκευση του Εντύπου Ε1 μπορεί να γίνει και πριν την οριστική υποβολή του.

Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο: Πατώντας αυτό το σύνδεσμο ο φορολογούμενος μεταφέρεται στη φόρμα συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου. Από αυτή τη φόρμα γίνεται και η εκτύπωση του Ε.Ε.Δ.

Προβολή: Πατώντας αυτό τον σύνδεσμο προβάλλεται ολόκληρη η δήλωση (Ε1 και Ε.Ε.Δ.), μαζί με την πληροφορία για το πότε έχει υποβληθεί.

Εκτύπωση απόδειξης Υποβολής: Πατώντας αυτό τον σύνδεσμο εμφανίζεται μία σελίδα η οποία περιέχει μόνο την απόδειξη υποβολής με την πληροφορία για την ημερομηνία υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της απόδειξης χρησιμοποιώντας την επιλογή Print από το μενού File του Internet Explorer.