ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω του διαδικτύου, θα μπορούν να υπολογίσουν στο εξής τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους οι ιδιοκτήτες τόσο κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης εισοδήματος (κυρίως όταν απαιτείται τεκμαρτό από ιδιοκατοίκηση), όσο και των δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ), αλλά και οι συμβολαιογράφοι σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή των εταιρειών ακινήτων (φορολογία κεφαλαίου).

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θέτει σε παραγωγική λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία e-Α.Π.Α.Α. (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων), η οποία συμπληρώνει εκείνη του υπολογισμού του ΦΜΑΠ που χρησίμευε είτε για την έκδοση του άτυπου εκκαθαριστικού που ήταν αποδεκτό από τις Δ.Ο.Υ., είτε για να βρουν οι ιδιοκτήτες εάν οφείλουν ή όχι να υποβάλουν την εν λόγω δήλωση.

H πρόσβαση στη νέα υπηρεσία μπορεί να γίνει από τη διεύθυνση:

http://www.e-oikonomia.gr , επιλογή e-Α.Π.Α.Α..

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων παρέχει επίσης με τη μορφή ηλεκτρονικών εντύπων, φύλλα υπολογισμού για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας ακινήτων. Τα συμπληρωμένα έντυπα του Α.Π.Α.Α., εκτυπούμενα, είναι δυνατόν να συνυποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά στις αρμόδιες Εφορίες (ΦΕΚ. 1642/Β? 10-12-2001).

Επισημαίνεται ότι η σχεδίαση των φύλλων υπολογισμού ακολουθεί πιστά τη μορφή των εντύπων που χρησιμοποιούνται στις Δ.Ο.Υ. για τις πράξεις ακινήτων που εμπίπτουν στον Α.Π.Α.Α.. Ετσι, ο φορολογούμενος θα μπορεί να συμπληρώνει και να εκτυπώνει τα ηλεκτρονικά έντυπα, αφού εισάγει τις σχετικές πληροφορίες στα σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό πεδία του φύλλου υπολογισμού.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ηλεκτρονικό έντυπο εκτελεί όλους τους ελέγχους, μεταξύ των επιλογών και συμπληρώνει τις σχετικές από τους πίνακες τιμές, εκτός των τιμών που αφορούν Τιμή Ζώνης, Συντελεστή Εμπορικότητας και Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (οι οποίες υπάρχουν στους σχετικούς πίνακες τιμών του υπουργείου).

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος, εκτός από τις ανωτέρω τιμές, θα πρέπει να συμπληρώσει και τα εξής προσδιοριστικά στοιχεία: πρόσοψη, όροφος, επιφάνεια, κατασκευή, συνιδιοκτησία, παλαιότητα κ.λπ., που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της τελικής τιμής της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Στην πρώτη φάση ανάπτυξης του συστήματος θα είναι διαθέσιμα τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα έντυπα για εντός σχεδίου ακίνητα, δηλαδή:

1. Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Κατοικία ή διαμέρισμα).

2. Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Επαγγελματική στέγη).

3. Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Οικόπεδο).

4. Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Αποθήκη).

5. Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Θέση στάθμευσης αυτοκινήτου).

Σε δεύτερη φάση θα εισαχθεί το σύνολο των εντύπων, ενώ προωθείται άμεσα και η δυνατότητα υποβολής τους μέσω του Internet.