ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

Ρύθμιση και για τις ανέλεγκτες χρήσεις 1999-2002

ΝΕΑ ευνοϊκή ρύθμιση για το κλείσιμο των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων των ετών 1999-2002, μελετά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 Από τη νέα ρύθμιση θα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υπαχθεί στη διαδικασία της συνάφειας για την τριετία 1999-2001 και έχουν ήδη καταβάλει πρόσθετους φόρους εισοδήματος και Φ.Π.Α., προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό η ανωτέρω ρύθμιση θα αφορά τις ανέλεγκτες χρήσεις του φόρου εισοδήματος και του Φ.Π.Α. όλων των υπολοίπων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που τηρούν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Η αποτυχία της απογραφής των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των περίπου 800.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών και η αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού να πραγματοποιήσει τακτικούς φορολογικούς ελέγχους στο σύνολο των υπόχρεων, οδηγεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στο να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα αυτόματη περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων των ετών 1999-2002.
Προκειμένου να κλείσουν τα βιβλία τους για την τριετία, θα κληθούν να καταβάλουν ένα κατ αποκοπή ποσό, το ύψος του οποίου θα εξαρτάται από το ύψος του τζίρου τους. Οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούν για ελάχιστο ποσό 300 ευρώ ανά χρήση, ενώ θα εξαιρεθούν αυτοί που έχουν υπαχθεί στο παρελθόν στις ρυθμίσεις συνάφειας για την τριετία 1999-2001 και 2000-2002. Συγκεκριμένα, αν με τη ρύθμιση της συνάφειας έχουν καταβάλει έως και 1.000 ευρώ λιγότερα από αυτά που θα προκύψουν από τη νέα ρύθμιση για την περαίωση, θα θεωρείται ότι έχουν κλείσει τα βιβλία τους και θα αποφεύγουν τον φορολογικό έλεγχο.